news

Working draft of the firearms amendment Bill 2014

1 | P a g e 21 November 2014 ..

2015 OP PAD NA JOU TOE

Ywerige SJB lede, bestuur en personeel en hul gesinne was gisteraand in die Wouter de Vos Skietb..

KENNISGEWING VAN 23STE ALGEMENE JAARVERGADERING

KENNISGEWING VAN DIE 23STE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE SUID-KAAP JAGTERS-EN BEWARINGS..

INHEEMSE BOME TEEN SPESIALE AFSLAG VIR SJB LEDE

Hierdie tyd van die jaar is boomplanttyd en ‘n gulde geleentheid vir lede om van hierdie a..

events

  1. CHASA NUUSBRIEF/NEWSLETTER DECEMBER 2014 Suidkaap Jagters 08-Dec-2014
  2. CHASA NUUSBRIEF/NEWSLETTER NOVEMBER 2014 Suidkaap Jagters 08-Dec-2014
  3. VOORSITTERSVERSLAG 2014 Suidkaap Jagters 03-Dec-2014

Print
Advertensie-Jag3

Home

Welcome to the official web site of SJB, home of hunter-conservationists, and the largest cultural organisation on the Garden Route.

Southern Cape Hunters' mission is to secure the future of our hunting heritage by supporting the conservation and sustainable utilisation of our natural resources, by fostering a common culture of ethical conduct amongst hunters, and by promoting the image of hunters.

In order to achieve this we offer our members fellowship and exciting activities through information sharing, training, social events and the recognition of performance.


Tuisblad

Welkom by die amptelike webtuiste van SJB, die grootste kultuurvereniging in die Tuinroete en die tuiste van die Suid-Kaap se jagter-bewaarders.

Suid-Kaap Jagters se missie is om die toekoms van jag te verseker deur die bewaring en volhoubare ekonomiese benutting van ons natuurlike hulpbronne, die daarstel van'n kultuur van etiese jag, en die uitbou van die sport en die beeld van die jagter.

Met hierdie doel voor oe bied ons aan ons lede kameraadskap, opwindende aktiwiteite, inligting, opleiding, sosiale interaksie en erkenning van prestasie.

Wildman Hunting & Outdoor
Outdoor World
Bay Guns