Print

Aardvark to Zebra - 'n moét vir elke jagter, natuurliefhebber en reisiger

11-Mar-2016

Jokl le Roux, dierekenner, bekende rubriekskrywer in Wild en Jag en mede-aanbieder van Kyknet televisiereeks Wild & Wragtag se kommentaar oor die boek :

(Beperkte voorraad is beskikbaar by die SJB kantoor teen 'n spesiale prys vir lede - R550)


"AARDVARK TO ZEBRA", 'n MOET VIR ELKE JAGTER

Destyds, toe ek die aanvoorwerk begin doen en kursusmateriaal begin saamstel het vir die daarstel van die "Eastern Cape Academy of Professional Hunting",'n beroepsjagskool in die Oos-Kaap, het ek aan elke voornemende kandidaat vooraf eenhonderd vrae oor aspekte van dierelewe gestuur wat hy eers tuis moes uitwerk voor hy op die kursus toegelaat sou word.  Dit was vrae waarvoor die antwoorde nie sommer in enige veldgids of teksboek te vinde was nie, en my doel daarvan was juis om die kandidaat te laat soek vir die antwoord.  As 'n vraag soos "Hoekom hardloop 'n vlakvark met sy stert in die lug?" gevra sou word, is alle beskikbare boeke deur die kandidate nagegaan, en die antwoord sou nie direk gevind word nie.  Maar daar was "Method in my madness", want in die proses van soeke na 'n antwoord het die kandidaat twintig nuwe feite oor die vlakvark geleer, op só 'n wyse dat hy dit nie gou weer sou vergeet nie.  Antwoorde op hierdie honderd vrae is wel tydens die kursus verskaf.

Toe ek daardie vrae opgestel het, het dit geweldig baie tyd geneem, want Riëtte se boek "Aardvark tot Ystervark" het nog nie bestaan nie.  Ook maar goed so, want dan sou die 100 vrae baie gou beantwoord kon word!

Riëtte se 3de boek, "AARDVARK TO ZEBRA: QUESTIONS AND ANSWERS", is 'n baie uitgebreide weergawe van haar eerste twee boeke oor dieselfde onderwerp, en bevat nou meer as 2200 vrae met antwoorde.  Verder is die boek van 869 bladsye geillustreer met van die beste kleurfoto's beskikbaar.  Alhoewel dit gemik is op die algemene publiek wie 'n belangstelling in ons wonderlike dierelewe het, wildtuingangers, studente in allerlei aspekte van natuurlewe ensomeer, is ek van mening dat dit eintlik 'n voorgeskrewe werk moet wees vir alle jagters, veral die wie die Toegewyde Jagterskursus moet aflê.  Ons as jagters behoort 'n baie beter kennis, begrip en agtergrond van ons dierelewe te hê as die gemiddelde lid van die publiek, want ons behoort mos aan Jagters- en Bewaringsverenigings (Kyk maar na elke jagtersvereniging in hierdie land se amptelike name!).  Verder is ons die mense wat baie meer in die natuur kom, baie meer waarnemings behoort te maak as Jan Publiek en baie meer vrae behoort te hê oor hoekom, waar, wanneer ensovoorts.   Met Riëtte se boek is dit nou vir ons baie makliker, en dit gee 'n nuwe dimensie aan jag.  Jag gaan nie net oor die tegnieke oor hoe om te bekruip, fyn te skiet of biltong te maak nie.  Ons is natuurliefhebbers (of behoort te wees!) wat elke moontlike geleentheid behoort te benut om meer van die natuur te leer.  Dis jammer dat Riëtte se jongste boek nou eers verskyn het, want as ek dink aan al die gesertifiseerde toegewyde jagters daar buite, wie oor die algemeen (na my beskeie mening) maar 'n baie gemiddelde kennis van ons dierelewe het, dink ek sou net die besit van "AARDVARK TO ZEBRA" die geleentheid geskep het om al daai vrae wat tydens 'n jagtog of wildtuinbesoek by hulle opkom, logies te kon beantwoord.  As ek die mag sou hê om die sillabus te kon voorskryf vir 'n Toegewyde Jagterskursus, sou ek die besit van Riëtte se boek verpligtend gemaak het, nie soseer om oor die inhoud daarvan met vrae gepeper te word nie, maar net sodat elke jagter die kennis beskikbaar sou hê.  Ons weet dat, veral in hierdie dae dat die Groenes ons reg om te jag op elke denkbare manier, o.a. deur slegte publisiteit, probeer ondermyn, kennis onontbeerlik is.  Kennis is Mag!   

Skaf Riëtte se boek so gou as moontlik aan, en geniet elke vraag en antwoord, want die boek is só geskryf dat dit deur enigiemand wat kan lees verstaan kan word.  Soos wyle Jan spies altyd oor die Cremora te sê gehad het: "DIS RYK EN LEKKER!

Jokl Le Roux   vlnr Neels Meyer, Louis Jordaan, Riëtte Conrade (skryfster), Deon Van MolendorfComment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World