Print

Baie belangrike besluit!

26-Jun-2010

Lede:

  1. Uittrede: Indien jy nie meer 'n lid van SJB wil/kan wees nie -- stel ons per brief/e-pos in kennis. Indien nie kan jy in die toekoms nie weer aanvaar word nie , of, 'n boete van R1000 in die gesig staar.
  2. Heraansluiting: Lede wat net uittree en later weer wil aansluit moet 'n motiveringsbrief aan die bestuur rig. Hulle sal op hul volgende vergadering dit bespreek en daar sal ook 'n boete gehef word. 

Dankie
Elina 
SJB Kantoor


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World