Print

Bevoegdheidsertifikaat Hernuwings

24-Mar-2011

AFRIKAANS - RAPPORT:

BELANGRIKE KENNISGEWING

HOOGS GEHEIME POLISIESPERTYD
Die volgende DRINGENDE NUUS kon dalk die aandag van vuurwapeneienaars ontglip het indien hulle nagelaat het om hul Desember-/Januarie-vakansie daaraan te wy om Staatskoerante te lees en die koerante vir amptelike bevelskrifte te deursoek. Die dringende nuus is dat versuim om jou 'vervalde' bevoegdheidsertifikate te hernu, lewens in gevaar kan stel - die lewens van jou kosbare, duur verworwe vuurwapenlisensies.

LET WEL:
Die polisie se eie versuim (sonder gevolge?) om die feite dadelik te publiseer en om die vuurwapenlisensiehouers betyds aan te spoor, bevorder waarskynlik hierdie nuwe ontwikkeling tot die status van een van die SAPD se 'bes bewaarde geheime'.

INDIEN JY 'N VUURWAPEN BESIT, LEES ONMIDDELLIK VERDER
Eerlike landsburgers wat een of meer vuurwapens besit, probeer gewoonlik om die wette van die land nakom - mits hulle weet wat van hulle verwag word en mits dit wat van hulle verwag word, regverdig, redelik en (hopelik) prakties is.

WEES GEWAARSKU - TREE DADELIK OP!
Die ondergepubliseerde, maar uiters nuuswaardige feit is dat Sondag 10 April 2011 om middernag, soos bepaal deur die Minister van Polisie, die spertyd vir elke vuurwapeneienaar is wie se bevoegdheidsertifikaat voor of op 10 Januarie 2011 'verval' het om vir die hernuwing daarvan aansoek te doen. Die Minister het ook gewaarsku dat die gevolge vir versuim om daaraan te voldoen, ernstig sal wees, so:
  • ondanks die kort kennisgewing;
  • ondanks die feitlike stilswye van die SAPD oor die onderwerp;
  • ongeag wanneer (indien ooit) die geldigheid van jou vuurwapenlisensie 'verval';
  • ondanks die chaos wat al klaar binne die sentrale vuurwapenregister bestaan; en
  • hoe ondankbaar die taak ook al mag wees;
Dit is in jou eie belang om jou bevoegdheidsertifikaat DADELIK na te gaan en vir hernuwing aansoek te doen indien dit verval het.

As jy een van die duisende is wat deur hierdie kennisgewing geraak kan word, voltooi die (splinternuwe) SAPD 517(g)-vorm en handig dit so gou as moontlik by jou plaaslike vuurwapenbeheeroffisier in. Hou 'n afskrif van jou aansoek en maak seker jy kry 'n kwitansie daarvoor, ens. net vir ingeval jy dalk later bewyse van jou onskuld nodig het. (Die 7-bladsy-aansoek-/verklaringsvorm behoort by polisiestasies beskikbaar te wees. Indien hulle uit voorraad is, kan die vorm by SAGA se webtuiste www.saga.org.za afgelaai en gedruk word.)

Die SAPD het belowe dat die posisie van vuurwapeneienaars wat reeds aansoek gedoen het deur van die nou verouderde SAPS 517-vorm (d.i. sonder daardie belangrike 'g'-tjie) gebruik te maak, nie benadeel sal word nie en dat hierdie persone nie die proses met 'n SAPD 517(g)-vorm hoef te herhaal nie. Voor die afkondiging (Staatskoerant 33871 van 17 Desember 2010) van "sekere bepalings van die Wysigingswet op Vuurwapenbeheer, 2006 (Wet Nr. 26 van 2006)" was daar geen behoorlike voorsiening vir die hernuwing van
bevoegdheidsertifikate nie.

Hierdie BELANGRIKE KENNISGEWING is deur die Suid-Afrikaanse Geweereienaars-Assosiasie in openbare belang uitgereik. ('n Nie-partypolitiese, nie-winsgewende vereniging van besorgde burgers)

Posbus 35203, Northway 4065
Faks: 086-553-9615
Webtuiste: www.saga.org.za
E-pos: saga@saga.org.za

Navrae om lidmaatskap is

Charles Nel commented on 29-Mar-2011 03:36 PM5 out of 5 stars
These idiots are really trying their best to screw us!


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World