Print

Boodskap aan lede

24-May-2012

Op Donderdagaand, 17 Mei, het ‘n dissiplinêre ondersoek plaasgevind in ons kantoor te Voorbaai. Dit spruit voort uit ‘n skriftelike klag wat by die voorsitter ingedien is en mondelings bevestig is deur verskeie lede wat teenwoordig was. Op Saterdag 12 Mei 2012 het een van ons lede asook ‘n paar van sy vriende na bewering verskeie reëls, soos vervat op die kennisgewingbord by die Wouter de Vos Skietbaan, oortree. Alkohol is by die skietpunt gebruik terwyl vuurwapens hanteer is. Hoewel die betrokke lid nie self skuldig was aan alkoholgebruik nie, is hy  skuldig bevind weens die feit dat hy versuim het om sy gaste, wat wel oortree het, te beheer. Volgens die reëls mag nie-lede die skietbaan gebruik, mits hulle vergesel is van ‘n opbetaalde lid met ‘n genommerde sleutel. Die lid neem volle verantwoordelikheid vir die gedrag van sy gaste. Die register by die hek is ook nie volgens voorskrif ingevul nie. Ná verskeie vermanings deur twee SJB- lede wat teenwoordig was, is steeds volgehou met ongeoorloofde praktyke.

‘n Deeglike verhoor het plaasgevind onder voorsitterskap van adv. Naudé Viljoen en die dagbestuur. Die beskuldigde het op al die aanklagte skuld erken. Hy is as volg gevonnis:

  1. Sy skietbaansleutel is ingetrek vir een jaar met onmiddellike effek.
  2. Hy mag in die volgende jaar geen SJB- skietbaan besoek nie, uitgesluit ge-organiseerde skietdae onder beheer van  amptelike baanoffisiere.
  3. Sy toegewyde status kom in gedrang deurdat sy vonnis opgeskort is vir 5 jaar;  m.a.w., indien hy in die volgende vyf jaar skuldig bevind word aan enige misdryf binne - of buite die Vereniging, hy summier as lid geskors sal word en sy Toegewyde Status sal  verloor. Sy bevoegdheid kan dan ook in gedrang kom.
Bogenoemde voorval bewys weer eens dat ons as lede van SJB ‘n verantwoordelikheid het teenoor die Vereniging en mede-lede en veral baie versigtig moet optree t.o.v. behoud van Toegewyde Status.
‘n Nuwe euwel wat kop uitsteek by skietdae en ander aktiwiteite wat aangebied word, is dat, ná afloop van aktiwiteite, ‘n klompie lede agterbly en begin met ‘n privaat partytjie. Dit is die bestuurslid wat die aktiwiteit reël se plig om toe te sien dat, wanneer hy die betrokke terrein verlaat, almal oppak en huis toe gaan. Indien daar ‘n probleem ontstaan wat lei tot dissiplinêre aksie, is die organiseerders net so skuldig as die oortreders. Ons as bestuur kan nie toelaat dat SJB se goeie naam in gedrang kom a.g.v. wangedrag deur lede nie. Ons is afhanklik van die goedgesindheid van venue – eienaars om aktiwiteite  op streeksvlak suksesvol te kan aanbied en wil nie as gevolg van wangedrag van lede hierdie voorregte in gedrang bring nie

Ons  wil aanbeveel dat elke lid van SJB die dissiplinêre kode van CHASA deeglik bestudeer. Dit kan gevind word op ons webtuiste onder ``links``. Gaan na CHASA en klik op ``about`` en gaan af na ``dissiplinêre kode`

Ons  vertrou dat voorvalle van dié aard nie gou weer sal plaasvind nie en dat dit as waarskuwing sal dien vir diegene wat hulle aan sodanige wanpraktyke skuldig sou maak. Ons staan aan die begin van die jagseisoen en ons wil die vertroue uitspreek dat almal wat die jagvelde betree, dit sal geniet, maar altyd in gedagte sal hou dat dit ‘n groot voorreg is wat te  alle tye beskerm moet word. Maak asseblief seker dat papierwerk in orde is voor vertrek. Oos – en Weskaap jaglisensies is beskikbaar by die SJB- kantoor in Voorbaai. Vervoerpermitte, asook jagordonasies en –proklamasies van beide provinsies is ook beskikbaar onder ``belangrike vorms`` op ons webtuiste.

Ons herinner ook aan die CHASA mentor jagfotokompetisie vir juniors. 

Dit Behels:
  • Jagfoto’s (jumbo-grootte) van ‘n junior-jagter en sy mentor moet aan SJB se kantoor gestuur word.
  • Die foto moet vergesel wees van ‘n brief van die grondeienaar, wat die plek en die datum van die jag bevestig.
  • Die gehalte van die foto sal nie as kriterium geld nie en die wenner sal tydens die raadsvergadering in September 2012 deur ‘n gelukkige trekking aangewys word.
Die prys behels ‘n koedoe- of impalajag, wat deur Rob Peachy, ‘n lid van die Big Bore Association Southern Africa (BASA) geborg word. Die Raad het besluit om ‘n bedrag van R 5,000.00 by te dra tot die vervoerkostes van die junior jagter en sy mentor. Die sluitingsdatum vir die instuur van foto’s vir die 2012-kompetisie is 25 Augustus 2012. 

``Geniet en waardeer``
   SJB Bestuur.


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World