Print

Gevorderde Jagter Toekenning

30-Aug-2011 Hierdie toekenning word deur CHASA ondersteun. Lede moet daarop let dat dit nie ‘n kwalifikasie is nie, slegs ‘n toekenning vir lede wat aan die kriteria voldoen en daarvoor aansoek doen. Aansoeke word gerig aan die voorsitter en moet asseblief gepos word  na die SJB adres of kan per hand by ons nuwe katoor op Voorbaai afgelewer word.

Kriteria:
CHASA bekwaamheidsertifikaat PLUS sertifikate vir suksesvolle aflegging van minstens twee ander kursusse, bv. boogjag, CHASA trofeemeet, CHASA baanoffisier, ensovoorts.

Minimum Jagervaring:
10 jaar en minstens 10 spesies suksesvol gejag.
Bevredigende bewyslewering deur die kandidaat. Assessering daarvan sal deur die aangewese komitee van SJB geskied. ‘n CHASA balkie word aan  suksesvolle  kandidate verskaf.Adres:    
SJB
Posbus 1364
Hartenbos
6520 

Navrae: Neels Meyer
082 824 8603
kouma@vodamail.co.zaComment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World