Print

INTERNE ADVERTENSIE : HOOF UITVOERENDE BEAMPTE CHASA

26-Feb-2016


                                                                                    - VAKATURE -

HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

VERGOEDINGSPAKKET ONDERHANDELBAAR

(Sluitingsdatum: 10 Maart 2016)

Die bogenoemde Pos is by CHASA

VEREISTES VIR DIE POS:

   8 tot 15 jaar toepaslike ondervinding binne die Jag en Wildlewe omgewing en

industrie

  Bewese prestasie rekord in die lewering van strategiese en besigheidsdoelwitte ‘n
     
Dinamiese persoon met sterk etiese waardes en goeie kommunikasie,
      onderhandelingsvermoë, en interpersoonlike vaardighede.

  Bewese ervaring in terme van skakeling met hoof rolspelers wat insluit wildlewe en
     
jagtersorganisasies, die regering en staatdepartemente.

  Die vermoë om strategiese leierskap en bestuur te openbaar, is noodsaaklik.

WERKBESKRYWING:

  Strategiese leiding en oorhoofse bestuur van CHASA

  Promosie - wat insluit onderhandelings met hoof rolspelers en relevante opvoeding
     
aan lidorganisasies en verwante instansies.

  Finansiële prestasie en volhoubare groei en ontwikkeling van CHASA.

  Bestuur van besigheidsplanne en verseker volhoubare groei van rolspelers.

  Bevorder media en openbare betrekkinge met betrekking tot jag en wildlewe forums
     
en kommunikasie.

  Verseker CHASA se relevansie en beeld in terme van plaaslike en internasionale
     
betrokkenheid.

  Bevorder CHASA se handelmerk.

  Die uitrol van projekte deur middel van die verkryging van borge.

  Gee aandag aan die suksesvolle uitvoering van opdragte soos opgedra deur die Raad.

Alle interne aansoekers moet hul volledige CV’s stuur aan Rory O’Moore by

chasa@telkomsa.net voor of op 08ste Maart 2016.


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World