Print

Jaarvergadering van Suid-Kaap Jagters

25-Oct-2010
KENNISGEWING VAN DIE 19de JAARVERGADERING
SATERDAG 6 NOVEMBER 2010
10:00 
PINE LODGE - GEORGE

JAARVERGADERING AGENDA
 1. Opening, verwelkoming en voorwoord - President 
 2. Presensielys en verskonings 
 3. Bevestiging van notule en sake uit notule 
 4. Vasstelling van agendapunte – stuur add. 
 5. Punte na die Voorsitter voor of op 31 Oktober 2010 
 6. Jaarverslag - Voorsitter 
 7. Finansiële verslag 
 8. SPREKER: Prof. Pieter van Niekerk – Voorsitter CHASA 
 9. Ludolph Swanevelder - CERE 
 10. Mosies: Moet Voorsitter voor of op 31 Oktober bereik. 
 11. Verkiesing van President – Nominasies - sien aangehegte vorm 
 12. Verkiesing van Bestuur – Nominasies – Sien aangehegte vorm 
 13. Toekennings en trofeë 
 14. Bedankings en afsluiting 
ROETE NA PINE LODGE
Neem Knysna weg – op pad na die Garden Route Mall Draai Links af by Robot net na Pick ‘n Pay sentrum – nl. Saasveldweg Pine Lodge op die hoek aan jou regterkant.

Vanaf Knysna: Draai regs by robot in Saasveldweg, net na Bell’s Golf Academy, Pine Lodge op die hoek aan jou regterkant

 • FINANSIëLE STATE SAL VANAF 31 Oktober by die kantoor ter insae beskikbaar wees. 
 • NB: Ledegeld vir 2011 is R300 
 • Toegewyde Status lede stuur akiwiteitskaarte voor 31 Oktober na kantoor - Faks: 044 6966269 
 VERVERSINGS EN KONTANTKROEG BESKIKBAAR NA VERGADERING


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World