Print

JUNIOR JAGTER/ MENTOR - JAGFOTO GELUKKIGE TREKKING

28-Jun-2016


INTERNAL CIRCULAR / INTERNE OMSENDBRIEF 8/2016

AAN: LIDVERENIGINGS

2016 JUNIOR JAGTER / MENTOR JAGFOTO-GELUKKIGE TREKKING

Dit is een van CHASA se strategiese prioriteite om meer aandag te skenk aan die werwing van junior jagters asook om hulle betrokkenheid in verenigingaktiwiteite te bevorder.


Gevolglik het die Raad van CHASA besluit om  die Junior Jagter / Mentor Jagfoto-Gelukkige Trekking weer in 2016 aan te bied.  Die behels die volgende:

1)      Jagfotos van 'n junior jagter en sy mentor moet aan CHASA se kantoor gestuur word. Fotos wat in die 2016 jagseisoen geneem is, sal kwalifiseer.

2)     Die foto moet vergesel word van 'n brief van die grondeienaar wat die plek en die datum van die jag bevestig.

3)     Die kwaliteit van die foto sal nie as kriteria geld nie en die wenner sal deur 'n gelukkige trekking aangewys word.

4)     Die prys behels 'n jaguitstappie wat deur Mnr. Rob Peachy, 'n lid van BASA (Big Bore Association Southern Africa) geborg word.

5)     CHASA sal weer 'n bedrag van R6 000.00 borg om by te dra tot die vervoerkostes van die junior jagter en sy mentor.

6)     Die sluitingsdatum vir die instuur van fotos is 26 Augustus 2016.

7)     Die trekking sal plaasvind tydens die September 2016 Raadsvergadering.

8)    Die mentor mag nie die bok vir die Junior skiet nie.

Ons sien uit na u samewerking en ondersteuning in hierdie verband.

_______________________________________________________________________

TO:     MEMBER ASSOCIATIONS

2016 JUNIOR HUNTER / MENTOR HUNTING PHOTO LUCKY DRAW

It is one of CHASA’s strategic aims to give more attention to the canvassing of junior hunters as well as to promote their involvement in association activities.


Subsequently the Board of CHASA resolved that the Junior Hunter / Mentor Hunting Photo Lucky Draw  will be repeated in 2016.  This will comprise the following:

2

1)      Hunting photos of the junior hunter and his mentor must be forwarded to the CHASA office. Photos taken in the 2016 hunting season will qualify.

2)     The photo must be accompanied by a letter from the land owner confirming the place and date of the hunt.

3)     The quality of the photo shall not form the criteria to qualify and the winner will be determined by means of a lucky draw.

4)     The prize is a an organised hunt which has been sponsored by Rob Peachy, a member of BASA (Big Bore Association Southern Africa).

5)     The CHASA Board will also sponsor an amount of R6 000.00 towards the travelling costs of the junior hunter and his mentor.

6)     To closing date for photo entries is 26 August 2016.

7)     The draw will take place during the September 2016 Board meeting.

8)    The mentor must not shoot the buck for the junior.

We are looking forward to your co-operation and support in the above regard.

Jagtersgroete / Hunters GreetingsComment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World