Print

Kennisgewing – Jaglisensies en Vervoerpermitte

02-Jun-2011 Wes –en Oos-Kaap jaglisensies kan gekoop word by die SJB kantoor.

Skakel Elina by: 044 696 6269 gedurende kantoorure (Maandag – Donderdag tussen 14:00 en 17:00) Sien ‘’services’’ op ons webtuiste vir jagtoestemming- en vervoerbriewe.


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World