Print

Kennisgewing - Wouter De Vos Skietbaan

15-Oct-2012

Lede, let op na die volgende:

  • Slegs opbetaalde lede van SJB wat in besit is van ‘n sleutel wat op sy/haar naam geregistreer is,het toegang tot die skietbaan.
  • Nie-lede wat die skietbaan wil gebruik moet vergesel wees van ‘n opbetaalde lid met ‘n geregistreerde sleutel.
  • Nie-lede betaal  R100-00 toegangsgeld.
  • Die lid aanvaar volle verantwoordelikheid vir die optrede van sy/haar gaste op die terrein.
  • Geen sleutel mag uitgeleen word nie, gesinslede ingesluit.
  • Die lid moet toesien dat gaste deeglik bewus is van die skietbaanreëls soos vervat op die kennisgewingbord by die skietpunt en sorg dat dit te alle tye toegepas word.
  • Slegs gelisensiërde vuurwapens mag gebruik word en lisensies moet op aanvraag getoon kan word.

Op las

SJB Bestuur
Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World