Print

Namibië jag : Belangrike Kennisgewing

20-May-2016

Neem asseblief kennis dat met onmiddellike effek, die Namibiese prosedures vir die uitvoer van vleis uit Namibië na Suid-Afrika, verander het.

In die toekoms sal die vleis eers vir fisiese inspeksie geneem moet word na die Namibiese staatsveearts waar ‘n vleis uitvoer permit onderskryf sal word om die vleis uit Namibië te bring.

Dit kan gedoen word by Karrasburg, Mariental of Keetmanshoop staatsveearts en kan slegs gedoen word gedurende kantoorure (Maandae tot Vrydae 08:00 tot 13:00 en dan weer 14:00-17:00). Maak asseblief seker vir genoeg reistyd hiervoor.

Navrae in hierdie verband kan gerig word aan die Namibiese staatsveeartse Kantoor - +264 63 22 3003 of 264 61 208 7111.

 

IMPORTANT NOTICE

NAMIBIA HUNT

 

Dear Cape Hunt members,

Please note that with immediate effect, the Namibian procedures for exporting meat from Namibia to South Africa, have changed.

In future, the meat will first have to be taken for physical inspection to the Namibian State Vet where your meat export permit will be endorsed for meat to be brought from Namibia. 

This can be done at Karrasburg, Mariental or Keetmanshoop State Vet and can only be done during office hours (Monday to Friday 08:00 to 13:00 and then again 14:00 to 17:00).  Please ensure enough travelling time for this.

Inquiries in this regard can be directed to the Namibian State Veterinarians Office - +264 63 22 3003 or +264 61 208 7111Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World