Print

ONDERSTEUN DIE SJB JAGPAKKET

12-Feb-2015

ONS HET GEDURENDE DIE AFGELOPE BOEKJAAR AANSIENLIKE BEDRAE GELD SPANDEER OM ONS SKIETBANE OP TE GRADEER TOT VOORDEEL VAN LEDE. OM FONDSE AAN TE VUL DOEN ONS ‘N BEROEP OP ELKE SJB LID OM DIE JAGPAKKET LOOTJIEPROJEK TE ONDERSTEUN DEUR MINSTENS EEN LOOTJIE TE KOOP. TREKKING VIND OP 22 MEI 2015 PLAAS. OM ONS MIKPUNT TE BEREIK, MOET ONS TEEN DAARDIE TYD MINSTENS 2000 LOOJIES VERKOOP HÊ.

ONS DOEN ‘N VERDERE BEROEP OP LEDE OM TE HELP MET DIE VERKOOP DAARVAN. DAAR IS AANTREKLIKE PRYSE VIR DIE BESTE DRIE VERKOPERS.

ONS MAAK STAAT OP U SAMEWERKING

SJB BESTUUR

Vir meer inligting skakel Melinda by die SJB kantoor of u naaste streeksbestuurder. (sien almanak)

Kantoorure weeksdae 09:00 – 13:00 by: 044 6952319 of info@suidkaapjagters.co.za


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World