Print

SSK VELDSKIET 4 FEBRUARIE 2017

18-Jan-2017


Sien reëls op webtuiste (Belangrike vorms & data, SKIETDAE REëLS)  INSKRYWINGSVORM OOK onder belangrike vorms en data

Die SJB  / SSK veldskiet

4 Februarie 2017

INSKRYWINGSVORM

Van:                    _________________     Voorletters:          ______________________

Vereniging:                                                Lidnommer:          ______________________

ID nommer:                                                Sel:                       ______________________

Posadres:                                                    E-pos:                  ______________________

                          

 Tel :         (H)    ______________________                   (W)  ______________________

 

Klas (Merk met  X )


Mans

 

 

 

 

Dames

 

 

 

 

Veterane ≥ 65

 

 

 

 

Juniors    ≤ 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSKRYWINGSGELDE:  *R200.00, Juniors – R100.00 tot 1 Februarie 2017

daarna R270 (senior) en R170 (junior)

Voorafinskrywings noodsaaklik.

* Ligte ete ingesluit.  Daar sal ook deur die dag ligte etes en verversings te koop wees.

         

Vooraf inskrywings en depositostrokies moet voor 13h00 op Woensdag, 1 Februarie 2017 gestuur word na een van die volgende :    (INSKRYWINGS SAL OOK OP DIE DAG AANVAAR WORD.)

Betalingsbesonderhede:          Standard Bank, George, rek nr : 082 899 797, takkode 050214, U van en voorletters as verwysing asbComment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World