Print

Suid-Kaap Loop Voor

27-Sep-2010 Een van die doelwitte van chasa is om norme en standaarde vir opleiding daar te stel wat deur lidverenigings gebruik kan word. Alhoewel verskeie lidverenigings opleidings programme vir junior jagters het is die behoefte deur die raad van CHASA geidentifieseer om ‘n junior Opleidingsprogram daar te stel wat lidverenigings kan gebruik.

Die Raad het Suidkaapjagters getaak om die kursus op te stel wat as nasionale riglyn kan dien vir verenigings wat dit wil gebruik. Op meegaande foto oorhandig Neels Meyer die program aan die voorsitter nadat die Raad dit formeel goegekeur het tydens Raadsvergadering gehou op 15 Mei 2010.


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World