Print

Toegewyde Jagters Aktiwiteitskaarte

25-Oct-2012

Kennisgewing

Lede wat oor toegewyde Jagters Status beskik word versoek om hul Toegewyde Jagters Aktiwiteitskaarte volledig voltooid in te handig voor of op 31 Oktober 2012. Let ook daarop dat daar steeds onvolledig ingevulde kaarte ingehandig, gepos of d.m.v. e-posse gestuur word. Wanneer ‘n lid 3 (drie) Verenigingsaktiwiteite bygewoon het en dit geteken is deur beide die lid en die persoon in beheer van sodanige aktiwiteit, is dit voldoende. Wanneer ‘n lid egter van jagte gebruik maak as aktiwiteite, moet dit volledig ingevul en geteken word in die gedeelte op die kaart wat daarvoor voorsiening maak. Dan moet dit op die agterkant van die aktiwiteitskaart by ‘n  kommissaris van ede beëdig en gestempel word. ‘n Onvolledig ingevulde aktiwiteitskaart sal nie aanvaar word nie en sodanige lid sal in die toekoms sy toegewyde status sonder enige waarskuwing verloor. Ons wys weer daarop dat dit die plig van die toegewyde jagter is om sy status in stand te hou en nié die van die Vereniging of mede-lede nie. U samewerking in dié verband sal waardeer word.Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World