Print

Uhuru Guest Farm Spanskiet op Kouma

15-Nov-2011 DATUM: 26 NOVEMBER 2011
PLEK: KOUMA
REëLS:

Spanne van vier skuts.
Elke span moet ‘n naam hê.
Koste per span: R300 – 00

PRYSE:

1ste:

Naweek vir agt persone by UHURU GASTEPLAAS / WARMBRON, CALITZDORP.

Ander pryse sal daar aangekondig word.

PUNTE SAL AS VOLG BEREKEN WORD:
6 verskillende bane: 4 papierteikens en 2 ghongs.
Telling sal op gewone manier bereken word, maar op een baan mik die hele span op dieselfde teiken.

  • Enige dame in die span ontvang 200 bonus punte.
  • Damesspanne ontvang 100 ekstra punte.
  • Enige junior in die span ontvang 200 bonus punte en indien die junior 13 jaar en jonger is, ‘n verdere 100 punte.
  • Indien ‘n juniorspan opdaag, sal voordele aangekondig word.
Range finders en verkykers word toegelaat.

Op EEN baan word eie rus (bipod, tri pod, ) toegelaat. Dit sal ‘n sithouding skiet wees.

KONTAKPERSOON:
Arthur Lilford

082 492 5126

PADAANWYSING:
Volg die R328 vanaf Mosselbaai na Oudtshoorn. Draai links op HAELKRAALPAD regoor Ruiterbos Plaaswinkel. Ry 6 km en draai regs by SJB aanwysing. Vanaf Oudtshoorn – Ry oor Robinsonpas, verby Eight Bells Hotel (1km) en draai regs op HAELKRAAL- pad. 6km tot by SJB aanwysing.


940 ZIERVOGEL commented on 28-Nov-2011 07:39 PM3 out of 5 stars
Is daar al uitslae of waneer gaan dit geplaas word


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World