Print

VANDALISME : WOUTER DE VOS SKIETBAAN

14-May-2018

SJB  bestuur skenk tans ernstig oorweging daaraan om kameras op die Wouter de Vos skietbaan te installeer of om die gebruik van die skietbaan te beperk tot sekere dae en sekere ure met ‘n baanoffisier aan diens.  Dit sal tot gevolg hê dat die baanfooie drasties verhoog sal word.

Die oorweging spruit voort uit die vernielsugtige optrede van sommige van ons lede wat nie die reëls van die skietbaan nakom nie, deur bv te skiet na afstandstene, afstandborde, stene, klippe, kluite en selfs deure. Die voorwerpe word net so op die baan gelaat.

Wangedrag soos hierbo gemeld en ander oortredings word ten sterkste afgeraai en bestuur is daartoe verbind om streng stappe teen oorteders in te stel en hulle selfs uit die vereniging te skors.

SJB Bestuur het hulle teleurstelling uitgespreek nadat die baan Saterdag  weer eens skoongemaak moes word.    

Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World