Print

Voorsittersverslag 2012

05-Nov-2012

Verlede jaar was SJB 20 jaar oud. Tydens die jaarvergadering het ons stilgestaan en teruggekyk na vele suksesse en hulde gebring aan diegene wat vanaf stigting  bygedra het om dit myns insiens die mees dinamiese en snelgroeiendste kultuurvereniging in die Tuinroete te maak. Die Gedenkjoernaal wat uitgegee is, het dit bevestig.

Vanjaar is ons 21 jaar oud. Die HAT beskryf mondigwording as volg:``in staat om jouself te bestuur en in staat om op jou eie bene te staan`` Wanneer ons na die finansiële state kyk, prestasies deur lede op nasionale- en internasionale vlak, ‘n goedge-oliede kantoor met ‘n toegewyde, bekwame kantoordame, ‘n oorvol jaarprogram om te voldoen aan ledebehoeftes, ondersteuning deur lede en ‘n toegewyde bestuurspan, is ek tevrede dat SJB wel sy grootmensskoene  volstaan. Mondigwording gaan ook gepaard met ‘n doelgerigte toekomsmisie. Wat is hierdie misie? Die antwoord op hierdie vraag lê in doelgerigte beplanning met die oog op die uitbou van ‘n positiewe beeld van die jagter, die bewaring en volhoubare benutting van ons natuurerfenis, die behoud van ons vuurwapens en diens aan ons lede.

Die afgelope jaar is weer gepoog om uitvoering te gee aan hierdie misie d.m.v. senior en junior opleiding. 3 CHASA kursusse is aangebied met 62 lede wat dit deurloop het en wat die getal lede wat oor Toegewyde Jagters Status beskik op 592 te staan bring. Skietdae is aangebied op De Rust, Ladismith, Riversdal, De Vos Skietbaan en die uiters geslaagde, eerste vir SJB, Safari & Outdoor geborgde veldskiet op Buffeljagsrivier. Verskeie .22 skiete is ook aangebied. 15 Seuns het ingeskryf vir die eerste gedeelte, nl. skietopleiding van junior jagopleiding. Al 15 het die praktiese, sowel as teoretiese toets geslaag en voldoen dus aan die vereistes vir toelating tot praktiese jagopleidng in 2013. Tydens die kursus het ons besoek ontvang van ‘n televisiespan wat vir Wild en Jag tydskrif opnames doen vir ‘n reeks, Wild en Wonderlik, wat vroeg volgende jaar op Kyknet gebeeldsend gaan word. Hulle was so beÏndruk met die praktiese omvang van die kursus, dat besluit is om ‘n hele uurprogram aan ons af te staan. Hou maar dop. 

Ons dank aan Wynand Fourie, opleidingsbeamptes en baanoffisiere wat sorg dat skietdae en kursusse veilig en ge-organiseerd plaasvind. ‘n Baie geslaagde vleisverwerkingskursus, geborg deur Margot Swiss is aangebied. Dit was interessant, prakties en leersaam en bygewoon deur 58 persone. Baie dankie aan Peter van Alphen van Margot Swiss en sy personeel vir baie moeite en koste aangegaan en vir Wessel Pienaar vir die gebruik van sy fasiliteite. Probleemdierbeheer is aangespreek d.m.v. ‘n probleemdierkursus wat aangebied is deur die bekende Peter Schneekluth. 18 Veeboere en belangstellendes het ingeskryf vir die kursus. ‘n Interessante herlaaikursus is aangebied deur Martell Jacobs.

Onder leiding van Len Nel, portefeuljedraer vir natuurbewaring, is ons uileprojek afgeskop met ‘n gesinsnaweek propvol inligting en demonstrasies; bygewoon deur 60 belangstellendes. Tydens die geleentheid het ons ook besoek ontvang van die bekende kenner van inheemse bome, Jeffrey Sass wat interessanthede rondom die inheemse bome in ons streek met ons kom deel het. Nylkrokkodille is opgemerk in die bo-lope van die Klein Brakrivier. Ek het dit onder die aandag van Cape Nature en Eden Munisipaliteit gebring en namens SJB aangebied om te help met monitering. Die aanbod is gretig aanvaar. Onder leiding van Len is ‘n aksie  geloods en tien ervare jagters, almal lede, het die Kouma- en Palmietriviere deeglik ondersoek vir tekens en teenwoordigheid van die diere. Intussen is ‘n TOPS- permit aan ons uitgereik ter bekamping van hierdie gevaarlike reptiele wat as indringer in ons area beskou word.

Op nasionale en internasionale vlak het lede weer presteer. Ons junior skietspan het vir die vierde keer weer as wenners uit die stryd getree tydens die CHASA Nasionale Jaggeweer Skietkompetisie op Bloemfontein. Baie geluk aan die spanlede: Johan Kemp, Sieg Minnie, Jan van Wyk en André Barnard. Ons is ook trots op Jaco Brink wat opgeneem is in die SA Jaggeweer skietspan wat ons verteenwoordig het tydens die jaggeweerkampioenskappe in Tjeggo Slowakye. Tydens die nasionale PMP groeperingskiet in Pretoria het Gert Lerm 8ste geïndig met ‘n groepering van 9.3mm met die 308 en Arthur Lilford het in die 10de plek geëindig met ‘n groepering van 10,56mm met die 30-06. Baie geluk. Baie geluk ook aan ons Springbok, Sieg Minnie wat opgeneem is in die SA Rifle Combat Shooting- span wat internasionaal tweede gekom het onder die 48 spanne wat deelgeneem het. Baie geluk ook aan klein LJ Verwey wat die CHASA mentor jagfototrekking gewen het met sy inskrywing. Die prys is ‘n koedoejag in die Laeveld asook R5000 reisgeld. Ek beklee die portefeulje vir junior opleiding in CHASA en ek kan aankondig dat daar reeds ‘n borg gevind is vir dieselfde kompetisie vir die 2013 jagseisoen. Vergesel ‘n junior jagveld toe, neem die kamera  saam en skryf in vir die kompetisie. Inligting is op ons webruimte beskikbaar.                                                                  

Dikwels word ons gekonfronteer met die vraag: Wat doen die Vereniging vir my? Die genoemde aktiwiteite beantwoord grootliks die vraag. Behalwe dit, wil ek u gerusstel dat ons voordurend met die oor op die grond loop vir onmiddellike optrede wanneer ons jagregte en vuurwapenbehoud enigsens ter sprake is. Dit doen ons deur CHASA, ons nasionale liggaam. Drie vergaderings is die afgelope jaar bygewoon met gereelde insette deur SJB afgevaardigdes. Een van die binnegevegte met die regering het uitgeloop op ‘n deurbraak vir boogjagters, deurdat ons na baie jare se gespook dit kon regkry dat boogjag erken is as wettige jagmetode. Die ordonansie en proklamasie is op ons webruimte beskikbaar. Die bestuur het die afgelope jaar vyf keer vergader met vele dagbestuursvergaderings tussendeur vir dag tot dag besluite. Tradisioneel het ons lang agendas wat meebring dat veral streeksbestuurders laatnag op die pad is. Baie dankie vir hierdie opoffering.

Ons hartlike dank aan ons borge wat weer eens hul kant gebring het. Margot Swiss vir groot geskenkbewyse tydens die Margot Swiss skietdag, asook tydens die vleisverweringskursus. Dankie ook aan Prime beef wat die karkasse geborg het; Safari & Outdoor vir geskenkbewyse ter waarde van R11 000.00 tydens die Buffeljags Veldskiet en PMP vir ammunisie geborg vir junior skietopleiding. Weer eens wil ek ‘n beroep doen op lede om hierdie instansies te ondersteun.

Weens stygende koste en na sorgvuldige oorweging is besluit om die jaargeld vir 2013 met R20.00 te verhoog. Navorsing het getoon dat SJB ledegeld steeds van die laagste in die land is met veel meer te bied as baie van sy veel duurder affiliate. Weens ‘n gebrek aan opleidingsfasiliteite vir CHASA- en ander kursusse het die bestuur besluit om die probleem aan te spreek deur aanbouïngs te doen om die wendyhuis op die Wouter de Vos skietbaan te vergroot. Dit sal ook aangewend word as klubhuis en vir klein funksies. Ek kan ook aankondig dat ons die De Vos skietbaan-terrein by Struan Robertson gehuur het vir ‘n voorlopige tydperk van 10 jaar teen ‘n bedrag van R200.00 per maand. Hiermee dan ook ons dank aan Struan, Henry van der Westhuizen, van Wyk Meyer, Joseph Steyn en Chris Coetzer vir die gebruik van hul fasiliteite vir skietdae aangebied.

Die vereniging het die afgelope jaar gegroei met 139 en die ledetal staan tans op 1080. Wat ontstellend is, is dat heelwat toegewyde jagters steeds nie erns maak met die behoud van hul status nie. Na vele aanmanings het 48 Toegewyde Jagters  hul status verloor weens gebrek aan terugvoering van aktiwiteite soos deur die vuurwapenwet bepaal. Dan het dit het ook onder ons aandag gekom dat daar baie foute met vuurwapen nommers is op die nuwe wit lisensiekaartjies. Maak dus seker dat die nommer op die kaartjie ooreenstem met die nommer op die vuurwapen. Dit kan oneindige probleme veroorsaak in ‘n padblokkade, selfs meebring dat sodanige wapen gekonfiskeer word. Ons het steeds ‘n ernstige tekort aan baanoffisiere en ek wil al ons lede wat skietdae besoek ernstig aanmoedig om u beskikbaar te stel vir opleiding as baanoffisiere. Opleiding is gratis en die ideaal is dat elke streek selfvoorsienend moet wees t.o.v. baanoffisiere. 

Ten slotte wil ek u as lede bedank vir u ondersteuning die afgelope jaar. Ook aan ‘n puik bestuursspan vir hul lojaliteit en wat gesorg het dat ‘n baie vol jaarprogram suksesvol afgehandel is. Almal staan in beroepe en moet tyd afknyp, dikwels ten koste van hul gesinne. Daarvoor salueer ek julle. U sal merk dat ek dikwels verwys na ons webtuiste. Alles rondom SJB is daar beskikbaar en ek wil lede aanmoedig om dit te gebruik. Ons het weer baie tyd spandeer met die opstel van die 2013 jaarprogram en ek wil die vertroue uitspreek dat daar iets sal wees vir almal sodat u lidmaatskap in SJB steeds die moeite werd sal wees.Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World