Print

VOORSITTERSVERSLAG 2015

10-Nov-2015

VOORSITTERSVERSLAG 2015

In sy eerste boodskap nadat professor Pieter van Niekerk onlangs verkies is tot president van CHASA, skryf hy die volgende:  ``Daar is ‘n aantal ernstige uitdagings wat die toekoms van jag en gekoppel daaraan, vuurwapeneienaarskap, in die gesig staar. CHASA is die nasionale sambreelligaam wat hierdie uitdagings moet hanteer in belang van die jagter en die vuurwapeneienaar in SA, maar om hierdie reuse taak te verrig, moet CHASA ‘n sterk, verteenwoordigende liggaam wees wat met gesag kan praat. Een van die belangrikste prioriteite is om te groei in ledetal. Hierdie uiters belangrike funksie word op lidvereniging vlak uitgevoer. CHASA verrig oorhoofse, nasionale funksies en lidverenigings verskaf dienste aan lede op grondvlak. Dit is nie meer goed genoeg om op tak- en lidverenigingsvlak net ‘n lekker organisasie te wees wat lekker dinge doen nie, maar elke tak en lidvereniging het ‘n verantwoordelikheid om hulle ledebasis uit te brei. Hierdeur maak u CHASA ‘n relevante organisasie met ‘n groot magsbasis wat met gesag namens u kan onderhandel met die regering, SAPD en ander rolspelers in die bedryf. ``

Ons moet hierdie oproep van hom in ‘n ernstige lig beskou.  Die realiteit is, of ons dit wil weet of nie, die jagter het die prooi geword.  Die prooi van diereregteaktiviste en anti-vuurwapenbewegings met baie geld agter hulle om ons aan te vat. Die enigste teenvoeter wat ons het is getalle en getalle bring geld. Wanneer CHASA by die onderhandelingstafel is moet hy getalle en geld agter hom hê. Om op nasionale vlak ‘n rolspeler te wees noodsaak kontinuiteit en die taak verrig deur ‘n bekwame persoon. In die verlede het die CHASA dagbestuur grootliks hierdie taak verrig op vrywillige basis sonder vergoeding.  Pligte het egter so uitgebrei dat die aanstelling van ‘n hoof-uitvoerende beampte in CHASA noodsaaklik geword het. Ons praat egter hier van iemand met ‘n salarispakket van R600000-00 per jaar (reis- en verblyfskoste uitgesluit)

Die gebrek aan fondse het egter veroorsaak dat hierdie pos nog nie gevul kon word nie, aangesien dit ‘n drastiese effek op lidverenigings se affiliasiegeld sou hê en dit wil ons teen alle koste verhoed. Ons betaal reeds R74-00 affiliasiefooie per lid per jaar en so ‘n stap sou meebring dat daar drastiese stygings in affiliasiefooie moet wees met gevolglike verhogings in ledegeld. Die probleem is: ons kan nie bekostig om van die onderhandelingstafel weg te bly nie. Dit sou onverantwoordelik wees en tot voordeel van die aktiviste. Die oplossing: ons moet lidgetalle drasties uitbrei om sodoende genoeg fondse beskikbaar te stel vir die aanstel van so ‘n persoon in CHASA. Ledetalle groei, maar nie genoeg nie. Ons (SJB) het wel oor die afgelope 10 jaar verdubbel in lidgetalle – 674 in 2005 en vanjaar staan ons op 1236 lede.

Wanneer ons egter na ons geografiese bedieningsgebied kyk –  Kuslangs - Swellendam in die weste tot Plettenbergbaai in die ooste, Ladismith tot by Uniondale en agter die Swartberge – vanaf Prince Albert tot Beaufort-Wes, sal u met my saamstem dat daar steeds honderde aktiewe jagters en vuurwapeneienaars is wat deel in die voordele waarvoor jagtersverenigings beding, maar geen ondersteuning bied nie en geen finansiële bydrae maak nie. Jagterverenigings word steeds misbruik om vuurwapenverwante probleme op te los. Daar word vinnig aangesluit, die CHASA-kursus word gedoen en volgende jaar verdwyn sulke lede. Die geringe groei in lidgetalle (slegs 32) die afgelope jaar is kommerwekkend en bewys hiervan. Hoewel 143 nuwe lede aangesluit het het ons 111 lede verloor weens verhuising, die dood en wanbetaling waarvan laasgenoemde die meeste is (88) 19 Lede het hul toegewyde status verloor omrede aktiwiteitskaarte nie ingedien is nie. Daarom doen ek ‘n ernstige beroep op u – indien elke SJB-lid in die komende jaar net een   nuwe lid werf, verdubbel ons in getalle. Daar is duisende jagters daarbuite wat nog nie aan boord is nie. Kom ons gaan haal hulle want, en daarvan is ek seker,  ons ken baie van hulle.

Die junior opleidingspan het ‘n besige jaar agter die rug met 39 laerskoolleerders wat die veldopleidingsnaweek bygewoon het en 16 seuns het die tweede been van jagopleiding in die Noord-Kaapse Kalahari deurloop. Ons is reeds vol bespreek vir volgende jaar. Die junior skietspan het weer tydens vanjaar se CHASA Nasionale Jaggeweerskiet in Bloemfontein goud behaal. Ons kan met trots sê dat geen vereniging dit nog kon regkry om SJB se juniors tydens hierdie byeenkoms te klop nie. Baie geluk aan Sieg Minnie, De waal Nigrini, Hans-Willem en Manus Moolman. Ons is trots op julle. SJB is steeds die leiers op die gebied van junior opleiding en beskou dit as hoë prioriteit. Daarom het ons ‘n spesiale skietdag met opleiding spesifiek vir juniors ingebring op die 2016 jaarprogram. Dit sal op die Wouter de Vos Skietbaan plaasvind. Baie dankie aan ons junior opleidingspan vir die toewyding en passie waarmee julle junior opleiding doen en bereid is om jul tyd en voertuie beskikbaar te stel vir hierdie taak en veral vir hul bereidheid om die risiko te loop om met mense se kosbaarste besittings te werk.

Senior opleiding onder leiding van Wynand Fourie en sy opleidingspan het goed afgeloop. 51 lede het die CHASA-kursus deurloop, ‘n baie interessante herlaaidag is aangebied deur Martel Jacobs (22), ‘n probleemdierbeheerkursus met die klem op die roepmetode is aangebied deur Taffy Muller (16), en  ‘n vleis gaarmaakdag met die klem op die gaarmaak van wildsvleis is  aangebied in samewerkings met Margot Swiss. Bygewoon deur 25 mense.

Skietdae het goed afgeloop en is goed ondersteun. Baie dankie aan Arthur Lilford en die streeksbestuurders vir al die reëlings. Ek doen weer ‘n beroep op lede om meer behulpsaam te wees op skietdae. Die tekort aan baanoffisiere bly maar ‘n kopseer wat Arthur en die streeksbestuurders slapelose nagte besorg. Die behoefte aan meer hulp is veral van toepassing by ons drie grootste geborgde veldskiete, SSK op Buffeljagsrivier, Wildman Hunting & Outdoor op Calitzdorp en Bay Guns op Prince Albert. Baie dankie aan Chris Coetzer, Koos Potgieter en Joseph Steyn, Struan Robertson en Henry van der Westhuizen wat hul plase beskikbaar stel vir veldskiete. Baie dankie ook aan Henry van der Westhuizen wat die Aangenaam Skietbaan op sy plaas naby de Rust op eie koste verskuif het na ‘n nuwe terrein. Aan ons goue seun, Jaco Brink, baie geluk met jou prestasie as die no 1 jaggeweerskut in SA. Baie geluk ook aan die Suid-Kaap Jaggeweerspan: Hugo Moolman, Valie Enslin, Danie Barnard en Jaco brink wat algeheel derde geëindig het in die SA Jaggeweer Ope. Die span is ongelukkig nie vandag hier nie, aangesien hulle deelneem aan die Oos-Kaap Ope. Ek herinner net aan ons twee laaste skiete vir die jaar, die Suid-Kaap Ghong- challenge op Die Vlakte. Dit is ‘n spanskiet, maar individuele tellings word geneem en punte word in aanmerking geneem vir verkiesing van die CHASA Intervereniging Jaggeweerskietspan in Bloemfontein volgende jaar. Arthur het laat weet dat een van die bane gekoppel is aan ‘n prysgeld van R2000-00, geborg deur Accurate Concepts vir die wenner van daardie baan. Die dag word afgesluit met ‘n braai-ete by die Wouter de Vos Skietbaan. Dames- en juniorspanne word aangemoedig om spanne in te skryf. Vir juniors is inskrywings en etes gratis. Onthou ook van die PMP groeperingskiet wat vanjaar plaasvind op Beaufort Wes op Saterdag 14 November. ‘n Interessante haelgeweer kleiteikenskiet is onlangs deur George Butler aangebied op die Frans Joubert Skietbaan by Riversdal.

Slegs 5 inskrywings is vanjaar ontvang vir trofeemeet. Handwapenskuts gaan in die toekoms meer geleentheid kry om op skiedae deel te neem met handwapens. Hou gerus die 23ste Januarie oop vir die bekendstelling van die NRA handwapendissipline, aangebied deur Sieg Liebner, sportskiet portfoliobestuurder by CHASA wat die dag ook gaan gebruik vir die opleiding van handwapen-baanoffisiere ( die Tyro coarse).  Dit vind plaas op die Wouter de Vos Skietbaan. Handwapen- sportskietstatus kan verkry word, asook die voordeel van endossemente vir handwapens, asook by lisensiëring van ‘n tweede handwapen het dit die voordeel dat sodanige handwapenlisensie slegs  elke 10 jaar hernu hoef te word. Daarom is dit belangrik dat soveel moontlik baanoffisiere daardie dag moet bywoon om hierdie status te verkry. ‘n Sertifikaat word uitgereik waarsonder hierdie voordele nie moontlik is nie.

Die Wouter de Vos Skietbaan is nou amptelik geregistreer as geakkrediteerde skietbaan. In hierdie stadium is die Frans Joubert Skietbaan nog slegs by SABS geregistreer, maar ons is in proses van akkreditasie. Ons is ook besig om SJB te akkrediteer as jagtersvereniging om die volgende redes: CHASA is geakkrediteer as jagtersvereniging met slegs een akkreditasienommer en al die geaffilieerde lidverenigings het onder die CHASA sambreel toegang tot toegewyde jagters status en endossemente. Indien daar tydens ‘n polisie-inspeksie by enige van hierdie verenigings ongeruimdhede of probleme rakende aktiwiteitskaarte of administratiewe foute by rekordhouding gevind word, loop CHASA gevaar om sy akkreditasie te verloor en daarmee saam al sy lidverenigings.  Huidiglik moet alle aansoeke vir toegewyde jagter status asook endossemente deur die CHASA-kantoor verwerk word. By eie akkreditasie kan al hierdie admin en korrespondensie uitgeskakel word en ons kan dit self hanteer en uitreik met gepaardgaande koste- en tydsbesparings. Dit word ook deur CHASA ondersteun want dit sal ook aan hulle kant ‘n verligting in administrasie  meebring.

Verbeterings by die Wouter de Vos Skietbaan is aangebring en afgehandel. ‘n Nuwe draadheining is om die terrein gespan, die skietpunte is met skadunet toegespan en plaveiwerk voor die twee wendyhuise is gedoen. Die nuwe draadheining is nou al op verskeie plekke stukkend geskiet omdat gebruikers van die skietbaan hul teikens skuins oor die baan reg in die rigting van die heining opsit ten spyte van waarskuwings bokant elke skiettafel. Daar is steeds persone wat sonder ‘n teiken daar aankom, dit  ook die geval by Frans Joubert Skietbaan en dan na stene, klippe en stompe skiet en dit net so los, waarna hy sy bakkie se asbak op die gras skoonmaak en sy papierteikens net so los. Wees gewaarsku: ons gaan jou vang en jy gaan ‘n swaar straf opgelê word. Daar is nou ‘n kamera wat sake dophou.

Ses bestuursvergaderings is die afgelope jaar gehou met verskeie dagbestuursvergaderings tussendeur. Drie CHASA-vergaderings is bygewoon te Klerksdorp, Bronkhorstspruit en Witbank waar jagters en vuurwapeneienaars se belange op nasionale vlak hanteer word. Vir bemarking was SJB weer by die Agri Megaweek in Bredasdorp verteenwoordig in die stalletjie wat gedeel is met CHASA, Kaapjag en Wildman Hunting & Outdoor. Die koste is gedek deur die Hoffberg .243 jaggeweer wat uitgeloot is. Ons is ook op facebook beskikbaar  by suidkaapjagters en bewaringsvereniging.

Ons finansies is gesond, danksy die ferm fiskale beleid van Wynand Fourie. Dit kos deeglike motivering en fyn begroting voordat hy ‘n sent uitgee. Lede kan van een ding baie seker wees: u ledegeld word fyn bestuur. Ter versterking van fondse en in ‘n poging om ledegeld steeds bekostigbaar te hou is die jaglootjieprojek van stapel gestuur. Hiermee ons dank aan almal wat gehelp het met verkope en almal wat die projek ondersteun het wat  vir ons ‘n netto inkomste van ongeveer R80000-00 in die sak gebring het. Baie dankie aan Gideon Joubert, bestuurder van Lidikwe Wildplaas vir die inisiatief vir die projek en moeite met die jag van die wild wat gewen is. Baie dankie ook aan Louis van Rensburg wat sy plaas en wild beskikbaar gestel het. Ons begin vandag met die 2016 jaglootjieprojek, weer beskikbaar gestel deur Lidikwe met selfs groter pryse wat te wen is. Ek doen ‘n beroep op u om weer behulpsaam te wees met die verkoop van die kaartjies. Boekies is na afloop van die vergadering by een van die dames beskikbaar. Vele hande maak die werk ligter en as elkeen van ons net tien kaartjies verkoop (1 boekie), kan dit weer ‘n groot sukses wees. Ons maak staat op u hulp. Daar is ‘n beloning vir almal wat boekies verkoop. Vir elke boekie wat jy verkoop, word daar vir jou ‘n gratis lootjie uitgereik.

Daar bestaan steeds noue skakeling tussen die vereniging en Cape Nature en die vereniging word al meer genader om behulpsaam te wees met bewaringsprojekte, beskerming van inheemse spesies. Ons was betrokke by die vlakvarkprobleem in die Groot Brak omgewing, bobbejane by die Oudtshoorn proefplaas en ons is tans besig met die mallards wat ‘n bedreiging vir die inheemse geelbekeende in ons damme en riviere is.

Ten slotte wil ek  namens die bestuur ons dank uitspreek teenoor ons aktiewe  lede vir die ondersteuning die afgelope jaar.  Baie dankie aan almal wat voetuie, toerusting, geld, tyd en grond beskikbaar gestel het  om aktiwiteite  moontlik te maak en suksesvol te laat verloop. Baie dankie aan al ons borge vir u ondersteuning ten spyte van ‘n swak ekonomiese klimaat.Weer eens ‘n uitnodiging aan al ons lede om betrokke te raak by die aktiwiteite van die vereniging en om ons borge te ondersteun. Die taak is groot en die hande min, veral by opleiding en skietdae.  Baie dankie ook aan die bestuur en Melinda Bosch vir jul ondersteuning..  Julle tyd, opoffering  en toewyding waarmee take verrig is word waardeer. Twee bestuurslede, Peet Louw en Len Nel, het hul uittrede aangekondig. Peet was die afgelope twee jaar sekretaris  en Len het vir jare nou al die groot portefeulje gedra van natuurbewaring, argief en rekreasie. Dit was ‘n plesier om met beide van julle saam te werk. Ons waardeer julle insette deur die jare. Ek vertrou dat beide se uittrede tydelik is.

Ten slotte wil ek ons Skepper dank vir Sy groot genade die afgelope jaar.  Duisende skote is geskiet, duisende kilometers is gery, kinders is onder ons sorg geplaas, projekte is aangepak en alles het goed afgeloop.  Baie dankie.Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World