Print

Wouter De Vosskietbaan

07-Mar-2011 Net om lede se geheue te verfris aangaande prosedures en reëls wat op die Wouter De Vosskietbaan na gekom moet word.

Eerstens die skietbaan is nie ‘n gratis diens wat aan lede gelewer word nie, die tariewe wat geld word op die kennisgewingbord aangetoon. Genoemde bord is by die hek wat toegang tot die baan verleen aangebring.

Vul eerstens die register in voordat u enigsins die baan gebruik.

Lees asseblief die kennisgewingbord, daarop sal u sien dat dit verbode is om na klippe, bottels of enige ander vreemde voorwerpe te skiet.

Bring u eie teikens en geweerrus saam en verwyder dit weer wanneer u klaar geskiet het.

Persone wat die baan gebruik moet net in die rigting skiet wat die baan uitgelê is, om sodoende geraasvlakke te verminder.

Los alle toerusting waar dit is, moet dit nie rondskuif nie dit sluit die toestel in wat by die boonste “Wendy Huis” geplaas is om modder van skoene af te skraap.

Moet asseblief onder geen omstandighede Struan by die huis pla om op ‘n ander plek as die skietbaan te skiet nie, want dit sal beslis nie toegelaat word nie.

Die baan is goedgunstiglik deur Struan Roberson aan SJB beskikbaar gestel, so laat ons nie sy goedheid misbruik nie.


Comment

No Very
Captcha Image

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World