Print

Leesstof en Artikels

CHASA Kursusse 2009 (Wynand Fourie)

Suidkaap Jagters - Friday, January 22, 2010

Gedurende 2009 was daar 5 volwaardige kursusse en 3 verkorte weergawes aangebied.

Die verkorte weergawes was aangebied om lede wat intussen meer vuurwapens aangeskaf het of vir persone wat nagelaat het om betyds die kursus af te lê vir herlisensieëring, te akkommodeer. In die toekoms sal die verkorte weergawe nie weer aangebied word nie, maar wel net die volwaardige een. Al die kursusse is op Georgeheim aangebied en was deur 129 studente bygewoon. Intussen het CHASA die bestaande kursus-materiaal aangepas wat tot gevolg het dat die teoretiese gedeelte van die kursus nou oor 2 volle dae sal strek. Die skiettoets sal by ‘n latere geleentheid afgelê word op ‘n skietbaan naaste aan die lid se woning om reiskostes te bespaar. Kostes om die kursus by te woon beloop R500.00 per student. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om almal wat behulpsaam was met die aanbied van die kursusse, asook gesorg het dat almal se innerlike versterk word, te bedank – sonder gewillige lede kan geen vereniging funksioneer nie.
Hou asseblief die kalender dop vir die datums waarop verskeie kursusse gedurende 2010 aangebied gaan word.

Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World