Print

Leesstof en Artikels

CHASA RAADSVERGADERING MOSSELBAAI

Suidkaap Jagters - Friday, February 24, 2017

KONFEDERASIE VAN JAGTERSVERENIGINGS VAN SUID AFRIKA HOU VERGADERING IN MOSSELBAAI

Suid-Kaap Jagters- en bewaringsvereniging was die gasheer vir die kwartaallikse CHASA raadsvergadering wat op 18 Februarie in die Diaz hotel in Mosselbaai aangebied is.

48 afgevaardigdes het van oor die hele land hierheen gekom, asook genooide gaste wat in die vuurwapenbedryf is, of aan wildverwante organisasies behoort.  Belangrike punte wat die vuurwapen eienaar en die wildboer raak is bespreek asook die uitdagings en moontlike oplossings daaraan verbonde.

 SJB was die vereniging wat junioropleiding aan die rol gesit het.  Met die uittrede van Neels Meyer as portefeulje bestuur vir Junior opleiding by CHASA, is De Wet van Rooyen van Kaapjag verkies tot hierdie portefeulje.  CHASA se uitvoerende bestuur het Neels in sy afwesigheid opreg bedank vir al die jare se toegewydheid teenoor hierdie saak.

 Baie positiewe terugvoering is van al die verenigings ontvang aangaande Sportskiet aktiwiteite soos aangespoor deur CHASA.

 ‘n Beroep is op lede en nie-lede van verenigings gedoen om seker te maak,  wanneer hulle vuurwapenlisensies verval, betyds aansoek te doen vir hernuwing daarvan, sowel as  bevoegdheidsertifikate.  Enige persoon wat nagelaat het om betyds aansoek te doen vir hernuwing is nou in besit van ‘n ongelisensieërde vuurwapen en mag onder geen omstandighede so ‘n wapen gebruik nie.  Daar word tans aandag gegee op hoë vlak deur CHASA aan die proses van herlisensiëring van vuurwapens en gepaargaande probleme daarmee.

 Enige verdere inligting en vordering aangaande hierdie aangeleentheid sal gereeld op die web-tuiste geplaas word.

 ‘n Ope hand van skakeling met Wildboere van WRSA is gerig aan CHASA lidverenigings vir samewerking in die toekoms.

 Die vergadering het weereens sinvolle bydraes tot die jagbedryf aangespoor en terugvoering van almal wat vergadering bygewoon het was positief.

 Volgende CHASA vergadering vind plaas by Vrystaat Jagters in Bloemfontein op 20 Mei 2017.


Outdoor World
Margot Swiss
Outdoor World