Print

Leesstof en Artikels

JUNIOR VELDOPLEIDING 2018

Suidkaap Jagters - Thursday, April 19, 2018

Voetspore

Vanaf sy stigting 27 jaar gelede, beskou die Suid-Kaap Jagters- en Bewaringsvereniging (SJB) junior opleiding as een van sy prioriteite op die jaarprogram en die pas afgelope naweek was geen uitsondering toe die 23ste Veldskool op Wouter de Vos skietbaan, naby Kleinbrakrivier aangebied was nie.

Leerders uit verskillende laerskole in die Suid-Kaap het deelgeneem aan die Veldskool en het hul laaste naweek van die skool vakansie verruil vir ‘n onvergeetlike naweek in die veld.  Met aankoms by die kamp  moes die 27 studente Vrydag oggend hulle eie tente opslaan in gure weer wat moes staande bly tot en met Sondag.  

Die verskillende aktiwiteite het dit ten doel om kinders reeds op jeugdige ouderdom toe te rus om keuses te kan maak rondom gesonde maniere van ontspanning weg van die rekenaar, selfone, televisie en sosiale media, asook die belangrike rol wat die mens in die natuur speel ten opsigte van die bewaring van ons natuurlike hulpbronne en die volhoubare benutting daarvan. Verder word kinders toegerus om tydens noodsituasies in die veld en by die huis te kan oorleef.

Alle aanbiedings is sover moontlik prakties aangebied en ingeoefen, bv.  die regte keuse vir ‘n skuiling, verkryging van water vir oorlewing,  knope en vaswoele,  nodige hand- en noodseine,  korrekte nagbeweging, veilige maak van vure,  oordeelkundige  pak van ‘n rugsak en fyn waarneming met die doel om te bewonder en te bewaar.  Alles het in spanverwant plaasgevind met groot kompetisie tussen die spanne.

Hulle moes dink, planne maak en self oplossings vind vir probleme en sonder dat hulle eens daarvan bewus was, was hulle besig met leierskapontwikkeling, verantwoordelike optrede tydens noodsituasies, die belangrikheid van groepwerk en kommunikasievaardighede.

Hoogtepunte was die kompeterende skyfskiet met .22’s, tradisionele speletjies, spanwerk, die rol van bye in die natuur en die belangrikheid van kamoeflering vir mens en dier. Tydens die nagmars is basiese radioprosedure aan hulle verduidelik, ingeoefen en vele meer. Die vier spanne het met sorg ses inheemse bome geplant by die skietbaan.

Die veldkombuis se tannies het gesorg vir lekkernye na elke dag se vol program.

Die veldskool was weer eens ‘n groot sukses, te danke aan toegewyde mentors wat hul kennis en ervaring met die leerders gedeel het.  

En onthou, al wat moet agterbly nadat jy in die veld was, is:  (en al 27 leerders sal gelyk antwoord)   jou VOETSPORE….

Die volgende belangrike datums om te onthou is Saterdag, 21 April 2018 – Wildman veldskiet te Nooitgedag naby Oudtshoorn en 5 Mei 2018 – Skietkliniek vir skoliere met .22 gewere te Wouter de Vos skietbaan. Vooraf besprekings vir albei hierdie geleenthede is noodsaaklik.

Vir meer inligting kan die SJB kantoor geskakel word by 044-6952319 (weeksdae 09:00 – 13:00, Reenen Potgieter (Wildman skietdag) - 076168742 of  Fermi Meyer, bestuurder: Junior opleiding – 0724448236
Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World