Print

Leesstof en Artikels

Uittreksels uit die Voorsittersverslag 2009 (Neels Meyer)

Suidkaap Jagters - Friday, January 22, 2010

Die laaste snikke van die vuurwapenwet het tydens 2009 groot druk op die opleidingspan geplaas en een van die uitdagings was om ‘n verkorte weergawe van die CHASA-kursus aan lede met spesiale behoeftes te bied. Alhoewel hierdie lede die minimum standaard moes handhaaf om as TJ te kwalifiseer, het hul nie ‘n CHASA-sertifikaat (of luiperdwapen) ontvang nie. Die CHASA-kursus is deur 129 lede voltooi waarvan 50 die verkorte weergawe gedoen het.

Hierdie verkorte kursus is nou saam met 2009, iets van die verlede.

Buiten Gustav Brink (sien berig op bl 12), het nóg twee uiters bekwame persone uitgetree as bestuurslede naamlik Wouter de Vos wat senior opleiding behartig het (vir jare was sy naam sinoniem met SJB) en Nico de Jager wat die afgelope paar jaar junior opleiding met ‘n passie aangebied het.

Junior opleiding het weereens ‘n baie hoë standaard gehandhaaf – 25 laerskoolkinders het die veldskool bygewoon, terwyl 14 hoërskoolseuns die winterskool aangepak het. ‘n Meetkursus vir 18 lede is ook aangebied.

CHASA is in die proses om te akkrediteer as ‘n sportliggaam sodat lede as toegewyde sportmanne kan kwalifiseer deur aan posliga kompetisies deel te neem wat ‘n nasionale kompetisie is. Om dit vir lede makliker te maak om .22’s te behou, is die .22 posliga ingestel. Daar sal baie deeglik van elke deelnemer se tellings rekenskap gegee moet word – dus sal inskryf-en-dan-nie-skiet-nie, nie gebruik kan word om toegewyde status te behou nie.

SJB se ledetal staan tans op 1041. Dit gebeur dikwels dat persone aansluit om slegs in die voordele te deel en na ‘n rukkie ‘verdwyn’. Dit plaas druk op opleidingsbeamptes, bemoeilik die begroting en veroorsaak ekstra administrasie. Ten einde die probleem aan te spreek, het die Bestuur besluit dat lede wat van die ledelys verwyder is as gevolg van wanbetaling en later weer wil aansluit, ‘n behoorlike motivering aan Bestuur voorlê tesame met ‘n R1000-00 heraansluitingsfooi. Indien so ‘n lid daarna weer sy lidskap verloor, sal hy nie weer as lid aanvaar word nie.

SJB se korporatiewe identiteit is opgeknap met geringe veranderinge aan ons logo, sertifikate en briefhoofde. Ons webtuiste het ook ‘n splinternuwe baadjie gekry – www.suidkaapjagters.co.za.

Iemand het vir Harry Oppenheimer gevra: “Hoeveel mense werk by jou?” Nadat hy so ‘n rukkie gedink het was sy antwoord: “So die helfte…”. Dít kan nie van SJB se bestuur gesê word nie!

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World