Print

Leesstof en Artikels

Voorwoord

Suidkaap Jagters - Friday, January 22, 2010

Aan die einde van ‘n jaar is die gewoonte om bestek op te neem van die afgelope jaar. 2009 was ‘n jaar van talle hoogtepunte. Die lede van SJB het hulle onderskei as getroue deelnemers van alle aktiwiteite. Ek wil my egter toespits op 2010. Sokker is egter nie deel van my opgewondenheid nie…

Die basis wat die afgelope jaar gelê is ten opsigte van junior opleiding, sal in die nuwe jaar gebruik moet word om nog hoër hoogtes te bereik. Dit is vir my ‘n riem onder die hart dat CHASA vir SJB vertrou met die beheer van junior opleiding. Die junior opleidings handboek van SJB is aanvaar as die amptelike handboek van CHASA! Ek wil graag ‘n paar name uitsonder in die verband. Neels Meyer, Alvin Hayes, Wouter de vos, Gideon Joubert, Johan Lindeque, Nico de Jager en baie ander het hulself onderskei in die beplanning, opleiding en verfyning van die kursus.

SJB sal moet poog om nuwe jong bloed in die organisasie te betrek. Betrokkenheid is die wagwoord. Dit word van ons lede verwag om deel te word van die toekoms. Elke lid moet besef, SJB het jou nodig.
Ons junior skietspan het hulself laat geld by die CHASA Intervereniging Skiet deur eerste te kom. Gert Lerm het die Nasionale ProAmm Groepering Skiet te Pretoria gewen terwyl Jaco Brink die SA Jaggeweer Skiet in die rûens gewen het. Voorwaar ‘n goeie prestasie, maar ook ‘n uitdaging aan die ander lede om te volg.

Lede kan gerus in die nuwe jaar ook meer deel word van die bewaring kant van SJB. Kom ons plant elkeen ‘n boom in die nuwe jaar om sodoende ‘n groen long te skep om aardverwarming teë te werk. As jy dalk sou twyfel oor ‘n plekkie vir jou boom, dan sou ek jou aanraai om in ons nuwe skietbaan, wat in aanbou is, te belê. Hier word heelwat groenigheid benodig.

Die afsnydatum ten opsigte van herregistrasie van vuurwapens kan moontlik sekere lede die valse hoop gee dat alles afgehandel is en dat lidmaatskap van ‘n jagtersvereniging oorbodig is. Ek wil u waarsku teen so ‘n denkrigting. Lojaliteit bou krag wanneer ‘n organisasie met die wetgewer moet onderhandel namens hul lede. In die nuwe jaar gaan nog baie nuwe struikelblokke opduik. President Zuma het dit klaar laat deurskemer.

Ek wens elke lid met hulle onderskeie gesinne ‘n baie Geseënde Kersfees toe en mag 2010 baie voorspoed met hom saamdra. Ek hoop dat almal van u genoeg tyd sal hê om oorvloedig aan u gesinne te spandeer. Petru Terblanche

Outdoor World
Bay Guns
Outdoor World