INTERNAL CIRCULAR - INTERNE OMSENDBRIEF - 1/2019


2019 JUNIOR JAGTER / MENTOR JAGFOTO-GELUKKIGE TREKKING

Dit is een van CHASA se strategiese prioriteite om meer aandag te skenk aan die werwing van junior jagters asook om hulle betrokkenheid in verenigingsaktiwiteite te bevorder.

2019 JUNIOR HUNTER/MENTOR HUNTING COMPETITION

It is one of CHASA’s strategic aims to give more attention to the canvassingof junior hunters as well as to promote their involvement in association activities.

Click to open document

Thu, 30 May 2019