Struan Robertson


Struan Robertson is oorlede

Dit is met groot leedwese dat ons bekend maak dat Struan Robertson vanmiddag 13:00 oorlede is na ‘n lang siekbed. Sy bydrae tot die vereniging is haas onmeetbaar en ons neem met eerbied van hom afskeid.

Struan Robertson

Struan Robertson

Struan Robertson teen die junior Sieg Minnie

Die veteraan Struan Robertson teen die junior Sieg Minnie in aksie

Mon, 12 Aug 2019