28STE ALGEMENE JAARVERGADERING


KENNISGEWING VAN DIE 28STE ALGEMENE
JAARVERGADERING VAN DIE SUID-KAAP JAGTERS- EN
BEWARINGSVERENIGING
OP SATERDAG 2 NOVEMBER 2019
OM 09:00
TE EMMAÜS – GEORGE

AGENDA VAN 28STE JAARVERGADERING

27STE ALGEMENE JAARVERGADERING NOTULE VAN 2018

Sat, 02 Nov 2019