Hunting will not be possible on Level 4 - Covid 19


Due to the restriction on movement (Reg. 16 (1), (2) & (4) ; places and premises close to the public (Reg.24 (1) hunting will not be possible. Although Table 1 Alert Level 4 Part A refers to hunting it specifically only includes persons in the industry to perform work outside the home and travel to and from work.

Op grond van die beperking op beweging soos vervat in Reg. 16 (1), (2) & (4); plekke en persele wat gesluit is vir die publiek (Reg. 24 (1)) sal jag nie moontlik wees nie. Alhoewel Tabel 1 “Level 4 Part A” na jag verwys word daar spesifiek slegs magtiging verleen aan persone in die bedryf om hul wonings te verlaat en om na en van die werk te reis.

Regulation Gazette No. 11098

Thu, 30 Apr 2020