Amnestie tydperk - Rumours of Amnesty Extension


Dit is alombekend dat die Minister van Polisie verklaar het dat hy beoog om die Parlement te versoek om die huidige Amnestie tydperk te verleng. Hierdie inligting was wyd in die nuus gerapporteer. Die situasie soos dit tans, 29 Mei daaruitsien, is dat die huidige amnestie ten einde loop.

It is well known that the Minister of Police said he intended asking Parliament to extend the current amnesty. This was reported widely in the news.
As things stand today, 29 May, with the end of the current amnesty looming, THIS is the current situation:

Read more

Fri, 29 May 2020