CHASA se opname oor Wildsvleis


CHASA (Die Konfederaie van Jagtersverenigings van Suid Afrika) het gedurende Mei 2020 ‘n opname oor die jag van diere en die gebruik van die vleis wat so bekom word, onder Suid Afrikaanse jagters gedoen. Dit rede vir die opname was om feitelike inligting te bekom sodat ‘n behoorlik gefundeerde standpunt geformuleer kon word rakende die verbruik van wildsvleis deur plaaslike jagters. Die vraelys is aan al die vernaamste jagtersverenigings beskikbaar gestel vir verspreiding onder hul lede en het ook via sosiale media versprei na jagters wat nie aan jagtersverenigings behoort nie. ‘n Uitstekende reaksie is vanaf jagters ontvang en ‘n totaal van 6684 bruikbare vraelyste is terug ontvang. Dit is sover ons kennis strek die beste respons wat nog met ‘n opname onder Suid Afrikaanse jagters behaal is. Hierdie uitstekende respons maak dit moontlik om die resultate te ekstrapoleer en om sodoende resultate te verkry vir die totale plaaslike jagbedryf.

Lees meer

Tue, 28 Jul 2020