TYDELIKE OPSKORTING VAN SJB AKTIWITEITE


Weens die COVID-19 pandemie wat die wêreld getref het is geen persoon veilig nie en kan die virus maklik versprei waar daar byeenkomste aangebied word.  Om die risiko van die verpreiding van die virus te verminder het die bestuur van SJB besluit om alle aktiwiteite tydelik te kanselleer. 

Sodra die regering die inperkings verslap sal daar weer ‘n besluit geneem word m.b.t. die gekanselleerde aktiwiteite.  In kort : SJB word gelei deur die besluite wat die regering neem,  die dagbestuur van SJB is gereeld in kontak om die huidige omstandighede te evalueer.  Ons hoop en vertrou dat die pandemie gou iets van die verlede sal wees.

SJB lede sal per sms ingelig word sodra daar weer aktiwiteite aangebied gaan word.

Mon, 25 Jan 2021