Application for dedicated sport shooter status - Aansoek om toegewyde sportskut status