ALGEMENE REëLS VAN TOEPASSING OP SKIETDAE - GENERAL RULES APPLICABLE ON SHOOTING DAYS